Priser

» Priser

Inget uppdrag är det andra likt och varje översättningsprojekt ställer sina egna krav. Faktorer som påverkar priset är:

  • Dokumentets omfång (ordantal)
  • Textformat
  • Önskad levererans
  • Språk och specialistområde
  • Återkommande uppdrag
  • För att jag ska kunna göra en så korrekt bedömning av pris och leveranstid som möjligt behöver jag kunna analysera det aktuella dokumentet. Detta säkerställer en noggrann och specialanpassad hantering av alla översättningsprojekt som jag åtar mig. Givetvis behandlas alla uppgifter och allt material du skickar till mig konfidentiellt och i enlighet med dina egna önskemål . Så tveka inte att skicka din uppdragsförfrågan och dina filer till info@tavia.se.

Jag hjälper dig gärna med din översättning!

Få gratis offert