Om

» Om

ELISABETH TAUVON – TAVIA TRANSLATIONS

Under mina snart tjugo års erfarenhet som översättare har jag utvecklat effektiva projektmetoder som garanterar effektiv hantering och leverans av dina översättningsprojekt. Jag lägger stor vikt vid att hitta rätt terminologi för just din bransch och att målgruppsanpassa översättningen på en korrekt och naturlig svenska. Målet är att skapa en text som inte känns översatt men som ändå förmedlar budskapet i källtexten. Med tiden har jag byggt upp ett omfattande kontaktnät av översättare med olika språkkombinationer vilket gör att jag kan åta mig större projekt, erbjuda extern korrekturläsning eller översättningar till andra språk än mina egna. På Tavia.se sköter jag själv översättningarna från engelska, tyska, danska och norska till svenska. Som professionell och kvalitetsmedveten översättare översätter jag endast till mitt eget modersmål, men med mina duktiga kollegors hjälp kan jag erbjuda dig översättningar till andra språk – kontakta mig för en offert.

Jag har deltagit i projektkoordinering och -administration av flerspråkiga översättningsprojekt av olika storlek – kontakta mig för mer information. Bland annat stod jag för den svenska översättningen och lokaliseringen av Bonniers ”LärSjälv Microsoft Office 2003” och ”LärSjälv Microsoft Office 2007”. Jag har den erfarenhet och kompetens som krävs för att hjälpa dig med ditt flerspråkiga projekt oavsett hur stort eller litet det är. Kontakta mig här för att få en offert.

Vill du veta mer? Hämta min CV.

På Tavia.se är varje projekt lika viktigt. Oavsett om det handlar om en kort broschyr eller en stor programlokalisering strävar jag efter att garantera högsta kvalitet och leveranser i tid.

Elisabeth Tauvon

Jag hjälper dig gärna med din översättning!

Få gratis offert